Մուտք

Այս բաժնում ամփոփված են ՀՀ Արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության կողմից վարվող պետական միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի չանձնավորված տվյալները:

Ընդլայնված որոնում բաժնում կարող եք հարցումներ կատարել քաղաքացիական կացության ակտերի պետական միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում պահվող ցանկացած տվյալով: Հարցման արդյունքները կարող եք արտածել «.csv» ձեւաչափով:

Վիճակագրական ցուցանիշներ բաժնում ամփոփված են նախապես նկարագրված ոլորտային ցուցանիշները, որոնք կարելի է տեսնել գծապատկերի կամ աղյուսակի տեսքով, ինչպես նաեւ արտածել «.csv» ձեւաչափով: