Մուտք

Այս բաժնում ամփոփված են ՀՀ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից վարվող իրավաբանական անձանց պետական միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանի տվյալները:

Ընդլայնված որոնում բաժնում կարող եք հարցումներ կատարել իրավաբանական անձանց պետական միասնական էլեկտրոնային գրանցամատյանում պահվող ցանկացած տվյալով: Հարցման արդյունքները կարող եք արտածել «.csv» ձեւաչափով:

Վիճակագրական ցուցանիշներ բաժնում ամփոփված են նախապես նկարագրված ոլորտային ցուցանիշները, որոնք կարելի է տեսնել գծապատկերի կամ աղյուսակի տեսքով, ինչպես նաեւ արտածել «.csv» ձեւաչափով: